ข่าวสารกิจกรรม ปูนยกแปด
 
   
 
ปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล"ยกแปด" ตั้งเป้ารายได้ปี 2555 โต 30% วิ่งเจาะกลุ่มผู้รับเหมารายย่อย
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จ รูปแบรนด์ยก แปด ที่ผลิตปูนกาวปูกระเบื้อง, ปูนแต่งผิวบาง
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายปูนสำเร็จรูปยกแปด และปูนยก8
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 
 
 
ปูนยกแปด
ปูนสำเร็จรูป ยกแปด MORTAR เทคโนโลยีเพื่องานปูนยุคใหม่ บริษัทก่อสร้างชั้นนำทั่วไปมอบความไว้วางใจให้ปูนสำเร็จรูป ยกแปด สำหรับงานก่อสร้างฉาบผนังอิฐทั่วไปและผนังอิฐมวลเบา เนื่องจากผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย ปูนสำเร็จรูป ยกแปด เทคโนโลยีเพื่องานปูนยุคใหม่ MORTAR ปูนก่อ ปูนฉาบที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร โดยการผสมซีเมนต์ปอร์ตแสนด์ประเภท 1 ที่ได้มาตรฐานกับหิน และวัสดุธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง และคัดขนาดที่ต้องการ พร้อมทั้งผสมเพิ่ม ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้เหนือกว่า ปูนผสม เองโดยทั่วไป ทำให้ได้งานที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท ยกแปด จำกัด  ( YOK PAD Co.,Ltd. ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย เช่น บริษัท IEC จำกัด เป็นต้น

          ต่อมาผู้ก่อตั้งบริษัท ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศกรรมรวมถึงการดำเนินงานทั้งหมดให้กับ บริษัท กิตติพงษ์ ไมน์นิ่ง จำกัด แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นบริษัท กิตติพงษ์ ไมน์นิ่ง จำกัด ได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากธุรกิจ และ ผู้ก่อตั้งบริษัท ยกแปด จำกัด ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจด้านการผลิต ปูนก่อ ปูนฉาบสำเร็จรูป จึงดำเนินการรับช่วงการบริหารงานทั้งหมดต่อ และได้ปรับปรุงด้านการตลาดและขยายกำลังการผลิตเพื่อจะผลักดันมาตรฐานปูน YOK8 ให้ไปสู่ความสำเร็จที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยการ ซื้อกิจการทั้งหมด ( Take over ) จาก บริษัท กิตติพงษ์ ไมน์นิ่ง จำกัด มาเป็น บริษัท ยกแปด จำกัด เพื่อดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า YOK8

         ประวัติความเป็นมาของปูน “YOK8” ที่บริษัท ยกแปด จำกัด ดำเนินการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ ปูนก่อ – ปูนฉาบสำเร็จรูปยี่ห้อแรกๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท กิตติพงษ์ ไมน์นิ่ง จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 46/1 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2537 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ด้วยทุนจดทะเบียน 179 ล้านบาท สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่ ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อและปูนสำเร็จสำหรับงานฉาบ ต่อมาได้พัฒนาปรับปรุงสินค้าเฉพาะงานขึ้นมาเช่น ปูนก่อ – ฉาบสำหรับอิฐมวลเบาและปูนฉาบผิวคอนกรีต เป็นต้น

        ปูน YOK8 ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ( สมอ.) รับรองปูนก่อ มอก. 598-2528 และ รับรองมอร์ต้าร์สำหรับฉาบ มอก. 1776-2542 เมื่อปี 2543 และได้ไช้เป็นมาตรฐานในการผลิตปูน YOK8 ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รับรองปูนก่อ มอก. 598-2528 และ รับรองมอร์ต้าร์สำหรับฉาบ มอก. 1776-2542

   
 
     
 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

 
 
  • เป็นผู้นำด้านคุณภาพในการผลิตปูนสำเร็จรูป
  • เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้า
  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการทำงานของบุคลากรในสังคม
 
 
 
 

พันธกิจ ( Mission )

 
 
  • เป็นธุรกิจการผลิตปูนสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่ดีที่สุด ชั้นนำของประเทศไทย
  • เป็นธุรกิจการผลิตปูนสำเร็จรูป ที่ให้บริการลูกค้าได้ดีเยี่ยมที่สุด
  • คุณค่าที่ให้กับลูกค้า คือ ความพึงพอใจสูงสุด ด้านคุณภาพ การบริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ
  • ดำเนินการผลิตด้วยความใส่ใจและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินรอยตามทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง
 
   
   
     
 
     
 
     
 

Copy All Right Reserved 2012 By Yok8 Co., Ltd.
Address : 575/58 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230