ข่าวสารกิจกรรม ปูนยกแปด
 
   
 
ปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล"ยกแปด" ตั้งเป้ารายได้ปี 2555 โต 30% วิ่งเจาะกลุ่มผู้รับเหมารายย่อย
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จ รูปแบรนด์ยก แปด ที่ผลิตปูนกาวปูกระเบื้อง, ปูนแต่งผิวบาง
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายปูนสำเร็จรูปยกแปด และปูนยก8
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 
 
 
ปูนยกแปด
     
 
       
1. งานบุคคล
งานที่ทำงาน :
สระบุรี
 
ประเภทงาน :
ทำงานเกี่ยวกับบุคคล
 
คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
ประสบการณ :
มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป
 
อาย :
ไม่เกิน 35 ปี
 
       
 
2. วิศวเคมี
งานที่ทำงาน :
สระบุรี
 
ประเภทงาน :
ทำงานเกี่ยวกับงานปูน
 
คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ประสบการณ :
มีความรู้เรื่องปูนเป็นอย่างดี 2 ปี ขึ้นไป
 
อาย :
ไม่เกิน 35 ปี
 
       
       
3. วิศวกรเคมีประจำโรงงาน
งานที่ทำงาน :
สระบุรี
 
ประเภทงาน :
ทำงานด้านเครื่องจักร หินและดิน
 
คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรี สาขาโยธา อุตสาหกรรมเครื่องจักร หรือสาขาที่เกียวข้อง
 
ประสบการณ :
มีความรู้เรื่องปูนสำเร็จรูปเป็นอย่างดี 2 ปี ขึ้นไป
 
อาย :
ไม่เกิน 35 ปี
 
       
       
4. พนักงานประจำโรงงาน
งานที่ทำงาน :
สระบุรี
 
ประเภทงาน :
ทำงานเกี่ยวกับการบดหิน
 
คุณสมบัติ :
มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบดผสมหิน
 
ประสบการณ :
ี 2 ปี ขึ้นไป
 
อาย :
ไม่เกิน 35 ปี
 
       
       
5. ช่างเทคนิค
งานที่ทำงาน :
สระบุรี
 
ประเภทงาน :
ดูแลควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงาน
 
คุณสมบัติ :
มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบดผสมหิน
 
ประสบการณ :
มีความรู้เรื่องปูนสำเร็จรูปเป็นอย่างดี 2 ปี ขึ้นไป
 
อาย :
ไม่เกิน 35 ปี
 
       
       
6. คนขับรถตักดิน
งานที่ทำงาน :
สระบุรี
 
ประเภทงาน :
ขับรถตักดินภายในโรงงาน
 
คุณสมบัติ :
มีความชำนญในการขับรถตักดิน
 
ประสบการณ :
ี 2 ปี ขึ้นไป
 
อาย :
20 ปี ขึ้นไป
 
       
       
 
 
 

Copy All Right Reserved 2012 By Yok8 Co., Ltd.
Address : 575/58 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230